Bộ Tự Động Điều Chỉnh Điện Áp AVR

Bộ Điều Chỉnh Điện Áp, Tần Số AVR
Mỗi hệ thống kích từ của máy phát được trang bị một bộ tự động điều chỉnh điện áp (Automatic Voltage Regulator - AVR). Bộ AVR được đấu nối với các biến điện áp một pha ll0V riêng biệt nhau nằm trong tủ thiết bị đấu nối đầu phát. Bộ AVR đáp ứng được thành phần pha thứ tự thuận của điện áp máy phát và không phụ thuộc vào tần số. Bộ AVR là loại điện tử kỹ thuật số, nhận tín hiệu đầu vào là điện áp 3-pha tại đầu cực máy phát, sử dụng nguyên lý điều chỉnh PID theo độ lệch điện áp đầu cực máy phát, nó cũng có chức năng điều chỉnh hằng số hệ số công suất và hằng số dòng điện trường.

Mô Tả Model Thương Hiệu Đầu PhátTrọng Lượng
(Kg)
Đơn Giá
AVRR230LEROY SOMER 0.4Liên Hệ
AVRR438LEROY SOMER 1.2Liên Hệ
AVRR448LEROY SOMER 1.2Liên Hệ
AVRR250LEROY SOMER 0.4Liên Hệ
AVRR449LEROY SOMER 1.2Liên Hệ
AVRR450LEROY SOMER 1Liên Hệ
AVRR220LEROY SOMER 1.2Liên Hệ
AVRSX460STAMFORD 0.35Liên Hệ
AVRSX440STAMFORD 0.55Liên Hệ
AVRAS440STAMFORD 0.4Liên Hệ
AVRMX341STAMFORD 0.55Liên Hệ
AVRAS480STAMFORD 0.5Liên Hệ
AVRMX321STAMFORD 0.55Liên Hệ
AVRSE350MARATHON 0.25Liên Hệ
AVRDVR2000ECMARATHON 0.7Liên Hệ
AVRDVR2000EMARATHON 0.7Liên Hệ
AVRM40FA640AMARELLI 0.6Liên Hệ
AVRM16FA655AMARELLI 0.4Liên Hệ
AVRSR7MECC ALTE 0.5Liên Hệ
AVRUVR6MECC ALTE 0.7Liên Hệ
AVRIFC6SIEMENS 0.9Liên Hệ
AVR2058BSIEMENS 0.9Liên Hệ
AVR6GA2-491-1ASIEMENS 0.9Liên Hệ
AVRAVC63-7BASLER 0.5Liên Hệ
AVRVR6CATERPILLAR 1.3Liên Hệ
AVR650-091WILSON 0.42Liên Hệ
AVR650-092WILSON 0.42Liên Hệ
AVRWT-2ENGGA 1Liên Hệ
AVRWT-3ENGGA 1Liên Hệ
AVRGAVR-8AGELERAL 0.26Liên Hệ
AVRGAVR-12AGELERAL 0.4Liên Hệ
AVRGAVR-15AGELERAL 0.6Liên Hệ
AVRGAVR-20AGELERAL 1Liên Hệ
AVREA04CKUTAI 0.17Liên Hệ
AVREA05AKUTAI 0.2Liên Hệ
AVREA440-TKUTAI 0.5Liên Hệ
AVREA350KUTAI 0.5Liên Hệ
AVREA16 (50Hz)KUTAI 0.45Liên Hệ
AVREA08AKUTAI 1Liên Hệ
AVREA125-8KUTAI 0.5Liên Hệ
AVREA15AKUTAI 1Liên Hệ
AVREA06AKUTAI 0.2Liên Hệ
AVREA64-5KUTAI 1Liên Hệ